Conferinţa pastoral-misionară de toamnă a preoţilor din Bucureşti şi Ilfov

În Sala Mare a Operei Naționale din București, s-a desfăşurat, luni, 23 noiembrie 2015, Conferinţa pastoral-misionară de toamnă a preoţilor din Bucureşti şi Ilfov, sub titlul 2015 – Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii.
Conferinţa a fost prezidată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Alături de Preafericirea Sa au fost prezenţi la conferinţă şi Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, Părintele Ionuț Corduneanu, vicar administrativ patriarhal și Părintele Aurel Mihai, vicar administrativ eparhial.
La conferinţă au fost prezenţi clerici din Arhiepiscopia Bucureştilor, reprezentând Protopopiatele Sector 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 Capitală, Ilfov Nord şi Ilfov Sud. Alături de ei s-au aflat şi preoţii de caritate, de cimitir şi din cadrul M.A.I. şi M.A.P.N.
În deschiderea evenimentului, Patriarhul României a adresat celor prezenţi un cuvânt intitulat 2015 – Anul Comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii, din care redăm un fragment: „Astăzi, îmbătrânirea populației resimțită la nivel european, scăderea puternică a natalității, creșterea numărului de avorturi și a familiilor monoparentale, crizele sociale şi politice frecvente, provocările socio-demografice recente, precum şi situarea societăţii noastre în vecinătatea războaielor cumplite care au loc în Orientul Mijlociu, toate acestea generează schimbări profunde de gândire şi acţiune în cadrul societăţii actuale. În faţa acestor schimbări, Biserica trebuie să acorde o importanţă deosebită lucrării sale misionare dedicată copiilor şi tinerilor, dar şi adulţilor puţin catehizaţi sau puţin informaţi privind viaţa spirituală şi activităţile multiple ale Bisericii (…) Pentru a intensifica la nivel calitativ activităţile pastoral-misionare realizate de către Biserică este necesar ca fiecare slujitor şi misionar al Bisericii să-şi pună întrebările cuvenite și să găsească răspunsurile și soluțiile adecvate fiecărui om, fiecărei situaţii, răspunsuri inspirate din Sfânta Evanghelie şi din aceste modele duhovniceşti, pentru ca să împlinim cuvântul Sfântului Apostol Pavel: „Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa” (Evrei 13, 7)”.
Pentru a intensifica la nivel calitativ activităţile pastoral-misionare realizate de către Biserică este necesar ca fiecare slujitor şi misionar al Bisericii să-şi pună întrebările cuvenite și să găsească răspunsurile și soluțiile adecvate fiecărui om, fiecărei situaţii, răspunsuri inspirate din Sfânta Evanghelie şi din aceste modele duhovniceşti, pentru ca să împlinim cuvântul Sfântului Apostol Pavel: „Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa” (Evrei 13, 7).
Astăzi, îmbătrânirea populației resimțită la nivel european, scăderea puternică a natalității, creșterea numărului de avorturi și a familiilor monoparentale, crizele sociale şi politice frecvente, provocările socio-demografice recente, precum şi situarea societăţii noastre în vecinătatea războaielor cumplite care au loc în Orientul Mijlociu, toate acestea generează schimbări profunde de gândire şi acţiune în cadrul societăţii actuale. În faţa acestor schimbări, Biserica trebuie să acorde o importanţă deosebită lucrării sale misionare dedicată copiilor şi tinerilor, dar şi adulţilor puţin catehizaţi sau puţin informaţi privind viaţa spirituală şi activităţile multiple ale Bisericii.
În continuarea evenimentului, au fost susţinute trei referate pe marginea Anului comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur.
Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul a susținut primul referat cu titlul Mari păstori de suflete. Preasfinția Sa a arătat că lista marilor păstori de suflete din poporul român este mult mai mare. Numele şi virtuţile fiecăruia sunt scrise de Dumnezeu în cartea vieţii. Această scurtă prezentare nu are pretenţii exhaustive, ceea ce putem reţine este faptul că toţi aceşti păstori de suflete, sfinţi ori oameni chemați la sfinţenie, adună de-a lungul timpului, în jurul lor, generaţii diferite pentru Împărăţia Cerurilor. Aşadar, să învăţăm de la marii păstori de suflete ai poporului nostru cum să ne sfinţim viaţa întru Hristos Iisus Domnul nostru, învăţând şi împlinind poruncile Lui, apărând permanent valorile şi virtuţile vieţii creştine autentice pentru a dobândi pacea şi bucuria, fără de care viaţa noastră nu poate spori pe calea mântuirii. Privind la exemplele acestor vrednici de pomenire strămoşi ai noştri, care ne-au învăţat cum se cuvine să bine plăcem lui Dumnezeu, să le aducem şi noi astăzi prinos de cinstire, sfinţind la rândul nostru pe cei încredinţaţi spre păstorire, învăţându-i cu blândeţe cele cuvenite, apărându-i în faţa ispitelor şi necazurilor cotidiene, pentru ca şi ei să sporească în viaţa duhovnicească liniştită şi paşnică, făgăduită de Domnul nostru Iisus Hristos celor care ascultă şi împlinesc cuvântul Său mântuitor.
Al doilea referat cu titlul Sfântul Ioan Gură de Aur, învăţător al familiei creştine a fost susținut de Părintele Alexandru Barna, consilier eparhial al Sectorului cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În cuvântul său, Părintele Alexandru Barna a evidenţiat aspecte despre familia creştină selectate tematic din predicile Sfântului Ioan Gură de Aur, propunând o lectură patristică ancorată în provocările contemporane ale vieţii de familie, accentuând implicarea reală a Bisericii prin preoţii ei în viaţa familiilor aflate în situaţii de risc şi în viaţa familiilor care, aparent, nu au nevoie de nici un ajutor.
Părintele Petru Moga de la Parohia Sfântul Nicolae din Câmpina, județul Prahova, a susținut cel de-al treilea referat cu titlul Raportul preotului în pastoraţie la modelele duhovniceşti. În viziunea Părintelui Petru Moga a gândi o soluţie pastorală la modul repetitiv, bazându-ne pe deprinderile pe care le au oamenii şi pe practică este absolut insuficient. Pastoraţia înseamnă obligaţia de a accepta că fiecare om, fiecare grup uman, cu specificul său geografic, economic, social-cultural, cere să fie recunoscut ca atare şi pretinde o abordare personalizată.
După susținerea referatelor a urmat vizinonarea unui film realizat de TRINITAS TV care a prezentat trei modele de păstori de suflete: Părintele Nicolae Steinhardt, Părintele Dumitru Stăniloae și Părintele Constantin Galeriu.
Lucrările conferinţei au fost precedate de săvârşirea Sfintei Liturghii şi a slujbei de Te Deum, de către Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, la Biserica Sfântul Elefterie Nou din București.
Sursa: Basilica

20151123_110848 20151123_110854 20151123_110858 20151123_122547

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.